<img src="https://eu.b2c.com/api/noscript-889u4fwugebdtmdc86k.gif">
hero_icon_image_digital

Oras Hydractiva Digital Designad för att hjälpa dig spara vatten och energi – med minimal ansträngning

Vi förbrukar mer energi på en minut i duschen än om vi lämnar lamporna på hela dagen

Group 511-1


Det smarta valet för en bättre framtid


Anslut till appen och förändra din relation till vatten

Anslut den Bluetooth-aktiverade handduschen till vår app Digital handdusch DHS så kan du sätta upp mål för din vattenförbrukning, se data för förbrukningen över tid och få tips om hur du kan spara vatten.

dhs_showerhead_horizontal
Image 31
Image 31
dhs_showerhead_horizontal

Oras Hydractiva Digital

Det smarta valet – för en bättre framtid

  • Feedback i realtid – mäter din vatten- och energiförbrukning
  • Smart design – självdrivande och passar alla standardduschar
  • Extra komfort – bred och mjuk stråle
dhs_showerheads_small

Oras Hydractiva Digital

Det smarta valet – för en bättre framtid

dhs_showerheads_small
  • Feedback i realtid – mäter din vatten- och energiförbrukning
  • Smart design – självdrivande och passar alla standardduschar
  • Extra komfort – bred och mjuk stråle
Se alla funktioner hos Oras Hydractiva Digital
TEKNISKA DATA – FUNKTIONER
Viktiga funktioner
Självdrivande, Bluetooth®
Handduschens delar
Teknik som motverkar kalkavlagringar (enkel rengöring)
Typ av duschstråle
Sensitive - bred och mjuk
Antal duschstrålar
1 duschstråle
Elektroniska delar
LED-lampor som visar funktioner
Övriga funktioner
Display som ger feedback i realtid för vatten- och energiförbrukning


Utmärkelser

”Det smarta, handhållna duschhuvudet har en integrerad display som gör att användaren kan optimera sina duschvanor med avseende på vatten- och energiförbrukning. Approachen är spännande – ett smart sätt att kombinera modern design och hållbarhet som uppmuntrar medvetna handlingar kring våra begränsade resurser.”

Awards-compilation-DHS_all-awards

FAQ

1. Vid vilka gränser ändras LED-ljuset?

Fabriksinställningarna är grönt ljus upp till 30 liter, gult och orange vid 30–50 liter och slutligen rött efter 50 liter. Notera att du fritt kan ändra målen och LED-ljusets funktion i appen.

2. Vad visar de växande strecken på sidan runt displayen?

Strecken hänger ihop med det gröna området för LED-ljuset. Strecken formar en hel cirkel när förbrukningen når 30 liter och det gröna ljuset övergår till gult.

3. Måste jag alltid ladda upp data till mobilappen när jag har duschat?

Nej, handduschen kan spara upp till 200–300 duschar i internminnet, så det räcker att ladda upp data till mobilappen en gång i veckan, till exempel.

4. Hur stora besparingar kan man göra genom feedback i realtid?

Vi har gjort många studier av feedback i realtid. Enligt resultaten minskar vattenförbrukningen i duschen med i genomsnitt 22 %. Beräknade besparingar per år blir då 645 kWh och 10 500 liter för ett hushåll med 3 personer (studie med 600 hushåll i Centraleuropa).

Om vi använder det genomsnittliga vattenpriset i Europa på 2,50 euro / m3 och det genomsnittliga elpriset på 0,21 euro / kWh (inkl. skatter). Då får vi med ovanstående siffror årliga besparingar om cirka 160 euro för ett 3-personers hushåll! (2,5 euro/m3 x 10,5 m3 + 0,21 euro/kWh x 645 kWh = 162 euro).

* Management Science 2018 – Overcoming Salience Bias: How Real-Time Feedback Fosters Resource Conservation; Tiefenbeck, Goette, Degen, Tasic, Fleisch, Lalive, Staake (2016).

5. Kan man ansluta samma handdusch till flera mobilappar samtidigt?

: Ja, det går bra. Kom bara ihåg att ansluta och konfigurera handduschen för en person eller app i taget.

6. Kan man ansluta samma app till flera handduschar samtidigt?

I princip ja, men då måste man skapa separata användarkonton för de olika digitala handduscharna. Så för att se data för en annan handdusch måste du logga ut från appen och sedan logga in igen med ett annat konto för en annan handdusch. Vi jobbar på en funktion som ska underlätta snabba byten mellan konton utan utloggning.

7. Har ni patent på produkten?

Vårt patentskydd innefattar turbinen som kombinerar energiutvinning och mätning, tillsammans med en metod för att bättre beräkna vattnets energiinnehåll och en metod för att öka mätningens precision.

8. Var tillverkas den?

I västra Finland, i en stad som heter Rauma.

9. Är er produkt ekologisk?

Ja, det är själva idén med produkten – den bidrar till hållbarhet genom hela sin livscykel. Under designprocessen lades särskild vikt vid att minska vikten på de formsprutade delarna: Vi använder bara relativt oproblematiska standardmaterial av plast som PPE och ABS. Dessutom är produktens förpackning plastfri, endast kartong.    

10. Hur mycket vatten använder man i duschen i genomsnitt?

En typisk person i vårt försök använde 45 liter varmvatten (600 hushåll från Centraleuropa), vilket i genomsnitt kräver 2,6 kWh för att värmas upp. (Som jämförelse använder det genomsnittliga hushållet i Europeiska unionen 1,0 kWh per dag för belysning (Lapillonne et al. 2015, Prognos 2015), och ett modernt kylskåp förbrukar 0,63 kWh per dag (Michel et al. 2015)). Att duscha är alltså en mycket resurskrävande aktivitet.

11. Hur beräknas energiförbrukningen inuti handduschen?

Energiförbrukningen som visas (i kWh) är en indikation på hur mycket värme som finns i det förbrukade vattnet. Energiförbrukningen beräknas från den uppmätta vattenvolymen och den uppmätta vattentemperaturen som (vattenmängden x temperaturskillnaden till referenstemperaturen x värmekapaciteten). Temperaturskillnaden beräknas som skillnaden mellan den uppmätta vattentemperaturen i duschen och en temperaturreferens för kallvatten. Referenstemperaturen skiljer sig från region till region. För Centraleuropa är referenstemperaturen 12 °C. Beräkningen av energiförbrukningen inkluderar en ansatt effektivitet för det använda värmesystemet på 65 %. Detta täcker in förluster vid uppvärmningsprocessen och vid överföringen av varmvattnet från värmekällan till utvinningspunkten (duschen).

12. Måste jag ha vattnet på när jag ansluter och laddar upp mina data från den digitala handduschen till mobilappen?

Ja, handduschen får bara ström från vattenflödet eftersom den inte innehåller några batterier. Men oroa dig inte – det tar bara några sekunder att överföra data, så det är en mycket begränsad mängd vatten som går till spillo.

13. Är produktens konstruktion vattentät?

Ja, produkten är skapad vattentät. Så det är inga problem om du till exempel sänker ner den i badkaret.

14. En minut i duschen motsvarar energiförbrukningen för lampor i ett genomsnittligt hushåll per dag. Hur görs beräkningen?

A) Användande av  gamla 60 W-glödlampor (glödlampor har fasats ut sedan 2009 i EU) och 0,656 kWh per hushåll under en dag för belysning

5 lampor kan användas 2 timmar vardera under dagen för att ge belysning med 0,656 kWh = 656 Wh

  • Beräkning: 60W x 5st x 2h = 600 Wh

 

B) LED: Användande av 8W LED-lampor och 0,656 kWh per hushåll under en dag för belysning (OBS: 8W LED-lampa har ungefär den ljuseffekt som liknar den gamla 60W lampan)

5 LED-lampor kan användas 16 timmar vardera under dagen för att ge 0,656 kWh belysning

-> man kan i princip lämna huvudlamporna tända under en hel dag (exklusive 8 timmar vid sömn)

  • Beräkning: 8W x 5st x 16h = 640 Wh