<img src="https://eu.b2c.com/api/noscript-889u4fwugebdtmdc86k.gif">
hero_icon_image_digital

Oras Hydractiva Digital Utformet for å hjelpe deg med å spare vann og energi – med liten innsats

Vi bruker mer energi på ett minutt i dusjen enn om vi lar lyset stå på hele dagen

Group 511-1


Det smarte valget for en bedre fremtid


Koble til appen, og få et nytt forhold til vann

Koble den Bluetooth-aktiverte hånddusjen til appen Digital Hand Shower App og sett deg mål for vannforbruk, få data om bruk over tid og tilgang til tips om å spare vann.

dhs_showerhead_horizontal
Image 31
Image 31
dhs_showerhead_horizontal

Oras Hydractiva Digital

Det smarte valget – for en bedre fremtid

 • Tilbakemeldinger i sanntid – mål vann- og energiforbruket
 • Smart design – selvdrevet, passer til alle standarddusjer
 • Ekstra komfort – bred og myk dusjstråle
dhs_showerheads_small

Oras Hydractiva Digital

Det smarte valget – for en bedre fremtid

dhs_showerheads_small
 • Tilbakemeldinger i sanntid – mål vann- og energiforbruket
 • Smart design – selvdrevet, passer til alle standarddusjer
 • Ekstra komfort – bred og myk dusjstråle
Se alle funksjonene til Oras Hydractiva Digital
TEKNISKE DATA - FUNKSJONER
Hovedfunksjoner
Selvdrevet, Bluetooth®
Dusjdeler
Antikalkteknologi (enkel å rengjøre)
Type dusjspray
Sensitiv
Antall dusjsstråler
1 dusjsstråle
Elektroniske deler
Funksjon(er) med lysindikasjon
Tilleggsfunksjoner
Skjerm med tilbakemelding i sanntid om vann- og energiforbruk


Priser

«Det smarte, håndholdte dusjhodet har en integrert skjerm slik at brukere kan optimalisere dusjingen med hensyn til vann- og energiforbruk. En spennende tilnærming som kombinerer moderne design og bærekraft på en intelligent måte, og dermed fremmer en mer bevisst håndtering av begrensede ressurser.»

Awards-compilation-DHS_all-awards

Ofte stilte spørsmål

1. Hva er grensene for endringer i LED-lys?

Fabrikkinnstillingene er grønt lys opptil 30 liter, gult og oransje 30-50 liter og rødt over 50 liter. Du kan endre målene og LED-funksjonen slik du vil fra appen.

2. Hva indikerer de stigende sidestolpene rundt skjermen?

Stolpene er koblet til det grønne LED-området, det vil si at de danner en fullstendig sirkel når forbruket når 30 liter og det grønne lyset går over til gult.

3. Må jeg alltid laste opp data til mobilappen etter at jeg har dusjet?

Nei, hånddusjen kan lagre 200-300 dusjer i internminnet, så du trenger bare laste opp data til mobilappen for eksempel en gang i uken.

4. Hvor store besparelser kan tilbakemeldinger i sanntid gi?

Vi har gjort mange undersøkelser på tilbakemeldinger i sanntid. Resultatene viser at vannforbruket i dusjen reduseres med gjennomsnittlig 22 %. Beregnede årlige besparelser blir da i gjennomsnitt 645 kWh og 10 500 liter for en husholdning på tre personer (undersøkelse som omfattet 600 husholdninger i Mellom-Europa*)

Vi tar da en gjennomsnittlig vannpris i Europa på 2,5 euro/m3 og en gjennomsnittlig strømpris på 0,21 euro/kWh (inkludert skatter og avgifter). Årlige besparelser for en husholdning på tre personer som nevnt over blir da rundt 160 euro! (2,5 euro/m3 x 10,5 m3 + 0,21 euro/kWh x 645 kWh= 162 euro)

* Management Science 2018 - Overcoming Salience Bias: How Real-Time Feedback Fosters Resource Conservation; Tiefenbeck, Goette, Degen, Tasic, Fleisch, Lalive, Staake (2016).

5. Kan du koble den samme hånddusjen til flere mobilapper samtidig?

Ja, det kan du. Bare husk å koble til og konfigurere hånddusjen for én person/app av gangen.

6. Kan du koble samme app til flere hånddusjer samtidig?

I utgangspunktet ja, men du må opprette egne brukerkontoer for hver digitale hånddusj. Det vil si at for å bytte til og se data om en annen hånddusj, må du logge ut av appen og inn igjen med kontoen for den andre hånddusjen. Vi utvikler en funksjon som skal gjøre det enklere å bytte mellom kontoer uten å logge av.

7. Har dere patent på produktet?

Patentbeskyttelsen vår inkluderer kombinasjonen energiinnhøsting og turbinmåling, i tillegg til metoden for å beregne energiinnhold i vann på en bedre måte og metoden for å øke nøyaktigheten på målinger.

8. Hvor blir den produsert?

I byen Rauma i Vest-Finland.

9. Er produktet miljøvennlig?

Ja, dette er hovedtanken bak produktet – det bidrar til bærekraft gjennom hele livssyklusen. I designprosessen la vi spesielt stor vekt på å redusere vekten av sprøytestøpte deler. Vi bruker kun relativt uproblematiske, standard plastmaterialer som PPE og ABS. Emballasjen er plastfri, vi bruker kun papp.    

10. Hvor mye vann bruker vi i gjennomsnitt når vi dusjer?

Den typiske bruker i utvalget vårt bruker 45 liter varmt vann (600 husholdninger i Mellom-Europa). Det kreves gjennomsnittlig 2,6 kWh for å varme det opp (til sammenligning bruker en gjennomsnittlig husholdning i EU 1,0 kWh på belysning hver dag (Lapillonne et al. 2015, Prognos 2015), og et moderne kjøleskap bruker 0,63 kWh per dag (Michel et al. 2015)). Dusjing er derfor en svært ressursintensiv aktivitet.

11. Hvordan beregnes energiforbruket inne i hånddusjen?

Energiforbruket som vises (i kWh) er en indikasjon på mengden varme i vannet som brukes. Energiforbruket blir beregnet på grunnlag av målt vannvolum og vanntemperatur (vannmengde x temperaturforskjell fra referansetemperatur x oppvarmingskapasitet). Temperaturforskjellen blir beregnet som forskjellen mellom målt vanntemperatur i dusjen og en referanse for kaldtvannstemperatur. Denne referansen endrer seg fra område til område. For Mellom-Europa er referansetemperaturen 12°C. Beregnet energiforbruk inkluderer en antatt effektivitet av oppvarmingssystemet som benyttes på 65 %. Dette dekker tap i oppvarmingsprosessen og under overføring av varmt vann fra varmekilden til uttakspunktet.

12. Må jeg la vannet renne mens jeg kobler til og laster opp data fra den digitale hånddusjen til mobilappen?

Ja, hånddusjen blir kun drevet av vannstrålen, siden den ikke har batterier, men ingen grunn til bekymring – det tar bare noen sekunder å få dataene, så en svært begrenset mengde vann går til spille.

13. Er produktet/utførelsen vanntett?

Ja, produktet er vanntett. Så det er ingen grunn til bekymring hvis du for eksempel senker det ned i badekaret.

14. Ett minutt i dusjen tilsvarer energiforbruket til belysning i en gjennomsnittlig husstand per dag.
Hvordan blir dette regnet ut?

 1. Ved bruk av gamle 60W lyspærer (glødepærer ble faset ut i EU i 2009) og 0,656 kWh per husstand per dag til belysning:
  1. 5 lamper kan stå på i 2 timer hver gjennom dagen for å gi belysning med 0,656 kWh = 656 Wh.
  2. Utregning: 60W x 5 stk. x 2 t = 600 Wh
 2. LED: Ved bruk av 8W LED og 0,656 kWh per husstand per dag til belysning (MERK: En 8W LED-pære har omtrent samme lysstyrke som den gamle 60W lyspæren):
  1. 5 LED-lamper kan stå på i 16 timer hver gjennom dagen for å gi belysning med 0,656 kWh, dvs. at hovedlysene kan stå på hele dagen (unntatt 8 timer om natten).
  2. Utregning: 8W x 5 stk. x 2 t = 640 Wh
DHS_email-hero_820x450

Kjøp hos våre forhandlere