<img src="https://eu.b2c.com/api/noscript-889u4fwugebdtmdc86k.gif">

Oras Digitala tjänster

Hur får man människor att spara vatten och bli entusiastiska över det?

Vatten är en av de mest försummade aspekterna av fastighetsautomation - men det behöver inte vara så! Oras förändrar hur vattenanvändningen övervakas och hanteras genom att tillhandahålla information i realtid om vattenförbrukningen, mätt direkt vid vattenpunkterna.

Välkommen till en era av digital och realtidsbaserad vattenhantering!

Upp till 40 %* sänkning av vatten- och energiförbrukning utan att kompromissa med komforten

Varmvatten innehåller energi och energi ska vi hushålla med. Oras Digital Services gör detta synligt med en digital handdusch som uppmuntrar till en mer ansvarsfull vattenanvändning genom att ge feedback om förbrukningen i realtid.

*Baserat på 186.000 uppmätta duschtillfällen

 

chevronRightCircle Ladda ner informationspaketet

dusch i borstad brons

Utmaning

Vattenförbrukningen har en mycket stor inverkan på vår dagliga energiförbrukning på grund av uppvärmningen. Varje minut spenderad i duschen förbrukar mer energi än vad belysningen drar i ditt hem under en hel dag.

digital handdusch 2

Vår lösning

Att tvinga fram en förändring är svårt, därför gör det smartare. I stället för att begränsa informerar och engagerar vi till en hållbar konsumtion. Att visualisera vattenförbrukningen i realtid med tydliga siffror och en guidande LED-lampa hjälper människor att spara.

chevronRightCircle Titta på demonstrationsvideon

nöjda kunder vågar

Resultatet: nöjds kunder

Människor gillar att lära sig nya saker och att genomföra dom på eget initiativ. Med den digitala handduschen kan du göra just det: den gör det till en upplevelse att spara pengar utan påtvingade begräsningar.

chevronRightCircle Läs mer om den digitala handduschen

En enkel funktion, många fördelar

chevronRightCircle

Spara energi och vatten

chevronRightCircle

Verktyg för arbete med hållbar utveckling

chevronRightCircle

Information i realtid med rapportering

chevronRightCircle

Automatiska larm för överkonsumtion

chevronRightCircle

Minimera risken för legionella

För företag innebär Oras digitala tjänster både besparingar och verktyg i arbetet medhållbar utveckling. Dessutom gör vi det enkelt att minimera hälsoriskerna i samband med vattenhantering genom att ha koll på temperaturer och flöden.

Titta på vårt webbinarium för att lära dig mer om Oras nya innovationer för vattenhantering. I det här webbinariet diskuterar vi molnbaserad fjärrstyrning av kranar och duschar samt nya möjligheter för vattenövervakning och rapportering.

Titta på webinariet

En kundberättelse:
Hur Break Sokos Hotel Flamingo sparar vatten och energi med digitala handduschar

Läs mer

Kom igång

dhs arbetar för alla

Lämplig för alla duschar

 • Universalfäste
 • Ersätter en standardhanddusch utan slangbyte
 • Inget nytt duschsystem krävs

chevronRightCircle Upptäck produkten

dsb-turbin-1

Energi från vattenflödet

 • Utnyttjar turbinteknik
 • Inga batterier i produkten
 • Inget ytterligare underhåll

chevronRightCircle Vanliga frågor och svar

Digital handdusch sparar vatten_860x480

Snabb installation

 • Mindre än 30 sekunder per dusch utan verktyg
 • Ingen ombyggnation krävs
 • Det räcker med att byta handdusch

Kontakta oss

Ladda ner informationspaketet

Läs mer om Oras nya digitala produkter och digitala onlinetjänster.

Vanliga frågor

Var kommer vattenbesparingen ifrån?

Vattenbesparingarna kommer från användarnas frivilliga besparingar genom att ge realtidsfeedback om vattenförbrukningen till användningspunkten, duschen. Till exempel använder en elektrisk tandborste samma idé. När den två minuter långa borstningstiden är slut börjar tandborsten vibrera eller blinka, vilket ger återkoppling i realtid. I en digital handdusch skiftar LED-lampan från gult till rött efter 30 liter när gränsen för rimlig förbrukning överskrids. Displayen visar tydligt hur många liter som förbrukats och hur mycket som återstår för att nå maxgränsen på 30 liter.

Vilken information samlas in?

Handduschen mäter fyra saker: vattenförbrukning, temperatur, duschtid och tid på dygnet. Med hjälp av dessa kan du beräkna allt du behöver - till exempel den energi som går åt för att värma varmvattnet.

Hur fungerar systemet?

Varje handdusch skickar data via Bluetooth till ett lokalt modem, som samlar in data från alla duschar i ett område på cirka 30 m² runt omkring. Modemet är utrustat med ett SIM-kort och en 4G-dataanslutning, vilket gör det möjligt att samla in data i molnet. Användare av tjänsten får tillgång till en nätverksmiljö där realtidsrapporter om förbrukningen finns tillgängliga. Handduscharna genererar sin egen energi från vattenflödet, så det behövs inga batterier eller annan strömkälla. Endast modemet behöver en permanent anslutning till elnätet.

Var finns uppgifterna tillgängliga?

Alla uppgifter om vattenförbrukningen samlas in i ett webbgränssnitt som tjänstens användare får tillgång till. I webbgränssnittet kan användarna fritt ändra antalet duschar (enskilt rum/lägenhet, våning, byggnad) och tidsperioden från dagar till veckor och månader. Vyn kan ändras från numerisk till grafisk när man t.ex. söker efter exceptionellt långa duschtillfällen. Det är också möjligt att skapa automatiska vecko- eller månadsrapporter för att spåra besparingar. Användaren kan också ställa in larm, t.ex. för exceptionellt långa användningsperioder för att minimera vattenskador.

Har inte handduschar batterier?

Nej, det är det inte. All energi som behövs för att mäta och överföra data genereras av vattenflödet. LCD-displayen på den handhållna duschen och LED-lampan som styr förbrukningen drivs också av vatten.

Hur mycket vatten och energi kan sparas?

Baserat på opartiska och statistiskt giltiga studier är den genomsnittliga duschen i Europa 51,9 liter och förbrukar 2,58 kWh energi. Som riktmärke kan nämnas att ett normalt kylskåp förbrukar cirka 0,63 kWh energi per dag, vilket innebär att energiförbrukningen för en enda dusch med uppvärmt vatten är betydande. Den digitala handduschen använder en LED-lampa för att vägleda användaren att förbruka vatten med måtta, med en gräns på 30 liter per dusch. Detta sparar mer än 20 liter vatten per dusch (>40%) jämfört med genomsnittet. Med rätt kommunikation och instruktioner/utbildning av användarna är det faktiskt möjligt att uppnå så stora besparingar, enligt de data som samlats in från pilotanläggningarna. Återkoppling i realtid är ett mycket effektivt sätt att ändra användarnas beteende.

Var tillverkas handduschar?

Digitala handduschar tillverkas i Finland på Oras fabrik i Rauma.

Vilken typ av underhåll kräver systemet?

Digitala handduschar kräver inte något extra underhåll jämfört med vanliga handduschar. Det är lämpligt att regelbundet rengöra duschytans munstycken från förkalkningar som orsakats av vatten för att säkerställa ett jämnt vattenflöde. För telekommunikation och anslutning kommer Oras att underhålla systemet som en del av serviceavtalet.

En minut i duschen motsvarar energiförbrukningen för belysningen i ett genomsnittligt hushåll per dag. Hur beräknas detta?

 1. Användning av gamla 60 W glödlampor (glödlampor fasades ut i EU 2009) och 0,656 kWh förbrukning per dag för belysning per hushåll
  1. Fem glödlampor kan användas 2 timmar per dag vardera, med en belysningskonsumtion på 0,656 kWh = 656 Wh
  2. Beräkning: 60 W x 5 x 2 h = 600 Wh

 2. LED: Använd 8 W LED-lampor och 0,656 kWh per hushåll och dag för belysning (OBS: 8 W LED-lampor har ungefär samma ljusflöde som en gammal 60 W glödlampa).
  1. 5 LED-lampor kan användas i 16 timmar per dag vardera, så att 0,656 kWh skulle förbrukas för belysning, om lamporna är tända en hel dag (exklusive 8 timmar för sömn)
  2. Beräkning: 8 W x 5 x 16 h = 640 Wh

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om tjänsten eller diskutera möjligheten att bli pilotkund? Skicka in formuläret så hör vi av oss!